Bordeleko Nazioarteko Azoka

2015eko Bordeleko Nazioarteko Azokaren folleto kanpaina.

Folleto de la Feria Internacional de Burdeos del año 2015