Bordeleko Nazioarteko Azoka

2011ko Bordeleko Nazioarteko Azokaren folleto kanpaina.

Folleto de la Feria Internacional de Burdeos del año 2011