Bidasoa bizirik

Bidasoa bizirik bere proiektu berri baten folletoa eta mailing bat prestatzea enkargatu digu. Hiru hizkuntza sartu ditugu folletoan eta informazioa ongi ezagutarazteko bakoitzari kolore bat eman diogu. Pieza Komunikazioak folletoen inprenta lanak ere kudeatu ditu.

Bidasoa activa nos ha encargado un folleto y un mailing para su nuevo proyecto transfronterizo. El trabajo se plantea entres idiomas y le hemos asignado un color a cada uno para su fácil identificación. Desde Pieza Komunikazioa también nos hemos encargado de la gestión de la impresión de los folletos.